SE KST BEHANDLING

Trine Rosenberg fortæller om KST og viser en behandling i programmet “Naturligvis”.